جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۴ (جلسه ۸۰ ام)

موضوع این جلسه : عدم حضور ارائه دهنده

اولین جلسه گروه در سال ۹۴ در روز شنبه ۱۵ فروردین راس ساعت ۱۸ در محل باشگاه جوان برگزار شد.
در این جلسه قرار بود خانم اکبریان  در مورد انبساط عالم صحبت کنند که نتوانستند در جلسه حاضر شوند.
در ابتدای جلسه آقای ملتی به مرور و شرح اخبار طی یک ماه گذشته پرداختند،سپس خانم لاستیکچیان به بررسی صورت فلکی ذات‌الکرسی پرداختند و در مورد افسانه های مرتبط با آن،ستاره های مهم آن و اجرام عمیق این صورت فلکی توضیحاتی ارائه دادند.
در انتها رصد کوتاهی در پشت بام باشگاه انجام شد و اجرامی مثل ماه،ناهید،مشتری و ISS(قدر منفی ۳) رصد شد.
جلسات گروه شنبه ها ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

اسلاید اخبار هفتگی