جلسه ۱۷/۶/۱۳۹۳

گروه نجوم پرن یزد هرهفته دوشنبه ها ساعت ۱۸:۰۰ جلسه دارد 
هر هفته در مورد یک موضوع بحث می شود و اخبار هفته ای که گذشت مرور میشود.

آدرس:یزد،خیابان طالقانی،کوچه شهید فتوحی (حنا)،باشگاه علمی پژوهشی جوان،گروه نجوم پرن یزد

موضوع این جلسه:  تلسکوپ های فضایی
ارائه شده توسط آقای فتوحی
توضیح پیرامون مشخصات و ماموریت های تلسکوپ های فضایی از جمله تلسکوپ فضایی هابل و تاریخچه تکمیل و تعمیرات آن
توضیحاتی در مورد تلسکوپ اسپیتزر در طیف امواج فرو سرخ،ماموریت کپلر و جستجوی سیارات فراخورشیدی،تلسکوپ چاندرا در طیف امواج ایکس و طرح های آینده از جمله تلسکوپ جیمز وب در سال ۲۰۱۸ 
همراه با ارائه تصاویر گرفته شده توسط این تلسکوپ ها و نمایش کلیپ شبیه سازی از حرکت تلسکوپ هابل در مدار زمین
در نهایت نیز  تصویری از مقایسه اندازه آینه تلسکوپ های مختلف نمایش داده شد.

در انتهای جلسه تصمیماتی در مورد اضافه کردن بخش های نجوم در قرآن و بررسی صورت های فلکی در جلسات آینده گرفته شد.

اسلاید های ارائه:
(روی لینک ها کلیک کنید،برای دانلود از گزینه Save استفاده نمایید)
اسلاید تلسکوپ های فضایی
کلیپ شبیه سازی از حرکت تلسکوپ هابل در مدار زمین
تلسکوپ فضایی هابل

Hubble تصویری از مقایسه اندازه آینه تلسکوپ های مختلف

Comparison