جلسه 27/5/1393

گروه نجوم پرن یزد هرهفته دوشنبه ها ساعت 18:30 جلسه دارد 
هر هفته در مورد یک موضوع بحث می شود و اخبار هفته ای که گذشت مرور میشود.

آدرس:یزد،خیابان طالقانی،کوچه شهید فتوحی (حنا)،باشگاه علمی پژوهشی جوان،گروه نجوم پرن یزد

موضوع این جلسه: انواع تلسکوپ ها
ارائه شده توسط آقای کیانوش

اسلاید های اخبار هفته:
http://www.slideshare.net/ParanAstro/27593
(برای دانلود از گزینه Save استفاده نمایید)
تلسکوپ