جلسه ۷/۱۱/۱۳۹۳
جلسه ۷/۱۱/۱۳۹۳

موضوع این جلسه : سه تقارن تاریخی در سال ۲۰۱۵

ارائه شده توسط آقای مصدق

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


در ابتدای جلسه اخبار نجوم و فضا توسط خانم اکبریان طی یک ماه گذشته بیان شد،سپس آقای مصدق بحث اصلی جلسه را شروع کردند.
در این جلسه آقای مصدق در مورد سه تقارن تاریخی در سال ۲۰۱۵ صحبت کردند و هر کدام را از جنبه ی تاریخی،نجومی،مذهبی و اقلیمی بررسی کردند.
سه تقارنی که در موردشان بحث شد عبارتند از:
تقارن ۹ ربیع و آغاز سال میلادی
تقارن شنبه با آغاز نوروز
تقارن عاشورا با دوم آبان
در مورد هر کدام از این تقارن ها به موارد تاریخی گذشته با استناد به تاریخ و احادیث و همچنین با محاسبه کردن زمان ذکر شده در حال و گذشته در تقویم های مختلف و مطابقت دادن آن ها بررسی های مختلفی انجام شد و نتایج جالبی از لحاظ زمانی و تاریخی بدست آمد.

اسلاید اخبار نجومی
slideshare.net/ParanAstro/ss-44004382