اجزای دوربین

جلسه ۷/۸/۱۳۹۳

موضوع این جلسه : کارگاه مبانی وعکاسی آنالوگ

ارائه شده توسط آقای کیانوش

برای مطالعه گزارش به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

آقای کیانوش بحث اصلی را شروع و به بررسی مکانیکی دوربین آنالوگ ، آموزش کار با دوربین و کارایی های مختلف آن ، انواع روش های عکاسی ، انواع لنز ها معمولی ، واید ، تله  و توضح بابت کارایی این لنزها دادند و انواع نوردهی و حساسیت فیلم و دیافراگم برای عکاسی را توضیح دادند.