ماه در سوره قمر
جلسه ۹/۱۰/۱۳۹۳

موضوع این جلسه : ماه در سوره قمر

ارائه شده توسط خانم عدالت خواه

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید و عکس ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

ابتدا خانم عدالتخواه در مورد کتاب خودشان تحت عنوان «جلوه ماه در سوره قمر» توضیحاتی ارائه دادند و به بررسی آیات سوره قمر و مطالبی که مرتبط با آن است پرداختند.
همچنین در مورد قضیه شکافته شدن ماه نظرات موافقان و مخالفان را بیان کردند و در مورد تاثیر ماه بر روی پدیده های زمینی مثل حرکات زمین،خسوف و کسوف،جذر ومد،بادها و طوفان ها،صاعقه و رعد و برق،زلزله و ...توضیح دادند.
در مورد اتساع زمانی مکانی،انتقال ملوکولی،سیاه چاله ها و کرم چاله ها صحبت شد و کلیپ هایی مرتبط با آن از جمله صحبت های میچو کاکو نمایش داده شد.
سپس به بررسی نوع عذاب قوم های عاد،ثمود،نوح،موسی،لوط و آیات مرتبط با آن و اینکه ماه می توانسته در این رویداد ها نقش مهمی داشته باشد،پرداخته شد.
اسلاید ماه در سوره قمر

ماه در سوره قمر2ماه در سوره قمر1کتاب خانم عدالت خواه،"جلوه ماه در سوره قمر"
ماه در سوره قمر3