هلال ماه ربیع الاول 1437 قمری در شامگاه روز شنبه 21 آذر 1394 شمسی در محل باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد با چشم مسلح و غیرمسلح رویت شد.

غروب ظاهری خورشید 16:35
رویت با تلسکوپ 17:02
رویت با چشم غیرمسلح 17:10
غروب ظاهری هلال 17:41