هلال ماه شوال 1437 هجری قمری

شروع رصد ساعت 19 در رصدگاه چمن
ساعت 19:07 رویت زهره
ساعت 20:00 رویت هلال با تلسکوپ 8 اینچ
ساعت 20:05 غروب ظاهری خورشید
ساعت 20:17 رویت هلال با فایندر تلسکوپ
متاسفانه بعلت غبار نسبتا تیره امکان رویت با چشم غیرمسلح مقدور نشد