ماه

پدیده های رصدی آذر ماه 1394 در ادامه مطلب

 پدیده های رصدی آذر 1394 

دوشنبه 2 آذر 94 ساعت 23:38 ماه در حضیض (362,817 km)

پنجشنبه 5 آذر 94 ساعت 2:14 ماه بدر

جمعه 6 آذر 94 ساعت 5 صبح دنباله دار کاتالینا(قدر 4.7) در کنار لاندا-سنبله (16 دقیقه قوسی)

دوشنبه 9 آذر 94 زحل در مقارنه

پنجشنبه 12 آذر 94 ساعت 11:10 تربیع آخر ماه

جمعه 13 آذر 94 ساعت 5 صبح مقارنه ماه و مشتری (2.5 درجه)

شنبه 14 آذر 94 ساعت 18:27 ماه در اوج (404,799 km)

یکشنبه 15 آذر 94 ساعت 4:30 صبح مقارنه ماه و مریخ (20 دقیقه قوسی)

دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 16:00 آغاز قمر در عقرب برجی

سه شنبه 17 آذر 94 ساعت 5 صبح مقارنه هلال ماه، زهره و دنباله دار کاتالینا

پنجشنبه 19 آذر 94 ساعت 5:25 تا 6:41 هلال پیر ماه صفر (فاز 2درصد، ارتفاع 14 درجه)

جمعه 20 آذر 94 ساعت 14:00 ماه نو

شنبه 21 آذر 94 ساعت 16:49 تا 17:57 هلال شامگاهی ماه ربیع الاول (فاز 1.4 درصد، ارتفاع 12 درجه)

شنبه 21 آذر 94 ساعت 17:22 پایان قمر در عقرب صوری

دوشنبه 23 آذر 94 ساعت 17 مقارنه عطارد و لاندا- قوس (19 دقیقه قوسی)

دوشنبه 23 آذر 94 اوج بارش شهابی جوزایی (zhr≈120)

دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 12:31 ماه در حضیض (368,417 km)

باسپاس از استاد مصدق

با کانال تلگرام گروه نجوم پَرَن جدید ترین اخبار گروه را دنبال کنید!

http://telegram.me/paranastro