ماه

پدیده های رصدی مهر 1394 در ادامه مطلب

جمعه 3 مهر 94 ساعت 4 صبح مقارنه مریخ و قلب الاسد (47 دقیقه قوسی)

یکشنبه 5 مهر 94 اوج بارش شهابی سکستانت (zhr≈20)

دوشنبه 6 مهر 94 ساعت 4:40 تا 5:40 ماه گرفتگی (خسوف)

دوشنبه 6 مهر 94 ساعت 7:44 ماه بدر

سه شنبه 7 مهر 94 ساعت 0:15 ماه در حضیض (351827km)

یکشنبه 12 مهر 94 ساعت 22:57 تربیع آخر ماه

پنجشنبه 16 مهر 94 اوج بارش شهابی تنینی

جمعه 17 مهر 94 ساعت 18 اقامت غربی عطارد

شنبه 18 مهر 94 ساعت 4 صبح مقارنه ماه و مشتری و مریخ

یکشنبه 19 مهر 94 ساعت 22:50 ماه در اوج (411891km)

دوشنبه 20 مهر 94 ساعت 5:11 تا 5:53 هلال پیر ماه ذیحجه (فاز 0.6درصد، ارتفاع 8 درجه)- اورانوس در مقابله

سه شنبه 21 مهر 94 ساعت 1:55 ماه نو

چهارشنبه 22 مهر 94 ساعت 0:45 آغاز قمر در عقرب برجی

چهارشنبه 22 مهر 94 ساعت 17:22 تا 18:21 هلال شامگاهی ماه محرم (فاز 2 درصد، ارتفاع 11 درجه)

جمعه 24 مهر 94 عطارد در بیشترین کشیدگی غربی (صبحگاهی)

جمعه 24 مهر 94 ساعت 19 مقارنه ماه و زحل (2 درجه)

یکشنبه 26 مهر 94 ساعت 4 صبح مقارنه مشتری و مریخ (22 دقیقه قوسی)

دوشنبه 27 مهر 94 ساعت 4:45 پایان قمر در عقرب صوری

چهارشنبه 29 مهر 94 ساعت 1:34 تربیع اول ماه و اوج بارش شهابی جباری (zhr≈20)

 

با کانال تلگرام گروه نجوم پَرَن جدید ترین اخبار گروه را دنیال کنید!

http://telegram.me/paranastro