جلسه 94

گزارش جلسه 94.7.4  (جلسه ی 93)

موضوع این جلسه: ادامه مِهبانگ

ارائه شده توسط آقای کرامتی

برای مطالعه ی گزارش به ادامه مطلب مراجعه کنید

در شروع جلسه کلیپ پیدایش کیهان در 9 دقیقه پخش شد. سپس ادامه بحث مِهبانگ با توضیح موارد زیر از سر گرفته شده 

1. شواهد تجربی نظریه ی مِهبانگ

2. آینده جهان بر طبق این نظریه

3. برداشت های دینی و فلسفی از مهبانگ

 اسلاید مِهبانگ 

برنامه ویژه  رصدی این هفته گروه پرن رصد خسوف بسیار جذاب 6 مهر ماه 1394

خسوف سرخ

در این ماه گرفتگی زمانها بر اساس ساعت رسمی ایران به شرح زیر است

لحظه ورود ماه به نیم سایه زمین: ساعت 3 و 41 دقیقه و 47 ثانیه بامداد دوشنبه 6 مهر  1394

لحظه ورود ماه به سایه زمین ( تماس اول ) : ساعت 4 و 37 دقیقه و 11 ثانیه 

لحظه آغاز گرفتگی کامل ( تماس دوم ) : ساعت 5 و 41 دقیقه و 10 ثانیه

لحظه بیشینه گرفتگی ( وسط خسوف ) : ساعت 6 و 17 دقیقه و 7 ثانیه

لحظه آغاز گشودگی کامل ( تماس سوم ) : ساعت 6 و 53 دقیقه و 05 ثانیه

لحظه پایان گرفتگی کامل ( تماس چهارم ) : ساعت 7 و 57 دقیقه و 03 ثانیه

لحظه خروج کامل ماه از نیم سایه زمین : راس ساعت 8 و 52 دقیقه و 27 ثانیه روز دوشنبه 6 مهر 1394

مدت زمان گرفتگی کامل1 ساعت و 11 دقیقه و 55 ثانیه

و زمان گرفتگی تمام سایه، شامل گرفتگی کامل و گرفتگی جزئی 3 ساعت و 19 دقیقه و 52 ثانیه میباشد

همچنین زمان گرفتگی نیم سایه ای 5 ساعت و 10 دقیقه و 41 ثانیه خواهد بود

 

برنامه جلسه شنبه 1394.7.11

موضوع اصلی : رصد خانه ها

اخبار نجومی

 توضیح صورت فلکی مارافسای