1

گزارش جلسه 1394.8.9(جلسه ی 97 )

موضوع: مروری بر گاوشگران مریخی آپورچونیتی و اسپریت (opportunity and spirit)
ارائه شده توسط : آقایان انصاری و نصیری
برای مطالعه ی گزارش و لینک دانلود مستند به ادامه مطلب مراجعه کنید

پس از مقدمه و توضیح ماموریت دو کاوشکر ذکر شده توسط آقای نصیری, آقای انصاری به تشریح 

مستند Roving Mars که اصلی ترین قسمت ارائه این جلسه پرداختند.

درپایان آقای رضایی به توضیح صورت فلکی سنگتراش(حجار) پرداخته و ستارگان و اجرام آن را برسی

کردند.

2

 5

4

3

برنامه جلسه ی 98 گروه نجوم پَرَن به شرح زیر است

جلسه شنبه 1394.8.16

ساعت شروع جلسه 18 

موضوع اصلی: بحث جذاب سیارات کتوله ی منظومه شمسی

اخبار نجومی

صورت فلکی : آندرومدا

 

با کانال تلگرام گروه نجوم پَرَن جدید ترین اخبار گروه را دنیال کنید!

http://telegram.me/paranastro