گزارش جلسه 1395.2.25 (جلسه ی 114)

موضوع این جلسه: ارائه ویژه به مناسبت گذر سیاره عُطارِد 

ارائه توسط استاد کیانوش

برای مطالعه ی گزارش  به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ارائه بسیار دقیق و جامع استاد کیانوش با گروه بندی سیارات آغاز شد و ویژگی هر یک

از گروه ها بررسی شد

بحث پدیده شناسی قسمت دوم ارائه ایشان بود که به دو دسته ذاتی و غیرذاتی ( ناظر زمینی) دسته بندی شد

ولی گذر چیست ؟ هنگامی که یکی از دو سیاره عُطارِد و ناهید در حالت مقارنه داخلی

با زمین قرار بگیرند در صورتی که راستای مداری هرکدام از آنها با خورشید و زمین

برابر باشد شاهد پدیده گذر هستیم

و در باره چرایی شایع بودن گذر عُطارِد نسبت به گذر ناهید بحث شد.

روشهای مشاهده و رعایت نکات ایمنی آخرین مبحث این جلسه بود

 

گذر بعدی تیر ؟ برج آبان 1398 ، برج آبان 1411 ، برج آبان 1418 ، ادیبهشت 1428 

114

موضوع جلسه آینده 

مروری بر ویژگی نواَختران و اَبَر نو اختران به همراه اخبار نجومی 

حضور برای تمامی علاقه مندان ودانش پژوهان آزاد و رایگان میباشد

باکانال تلگرام گروه نجوم پَرَن جدید ترین اخبار گروه را دنبال کنید

http://telegram.me/paranastro