جلسه ۸۹-1
گزارش جلسه ۲۴/۵/۱۳۹۴(جلسه ۸۹ام)

موضوع این جلسه : ادامه انواع کهکشان‌ها

ارائه شده توسط آقای ملتی

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید‌ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

در این جلسه آقای ملتی  بحث انواع کهکشان ها را  از روی اسلاید آقای شاهدی به پایان رساندند. در ادامه‌ی بحث کهکشان‌ها در مورد جایگاه ما در کیهان، خوشه‌ها و ابرخوشه‌ها،گروه محلی، دیوارهای عظیم کیهانی، پدیده‌ کهکشان خواری، تصادم کهکشان‌ها، کهکشان‌های رادیویی، کهکشان‌های فعال و غیرعادی و کوازارها صحبت شد.
سپس خانم شریفی به معرفی و بررسی صورت فلکی‌های دلو و جدی پرداختند و در مورد منشا نام، افسانه‌های هر کدام، ستاره‌ها و اجرام مهم آن توضیح دادند، در حین معرفی این ستاره ها و اجرام، هر کدام از آن‌ها در نرم‌افزار استلاریوم نیز بررسی شدند.
در انتهای جلسه هم چند کلیپ نجومی پخش شد. در جلسه بعدی به بحث نسبیت خاص پرداخته خواهد شد، همچنین صورت ‌فلکی عوا و اخبار هفته مرور خواهد شد.
جلسات شنبه‌ها ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور برای همه آزاد است.

اسلاید انواع کهکشان ها ۲
اسلاید صورت فلکی دلو  و جدی
جلسه ۸۹-2