دلو

جلسه ۱۱/۹/۱۳۹۳

موضوع این جلسه : تاریخ نجوم

ارائه شده توسط خانم اکبریان

برای مطالعه گزارش و لینک اسلایدها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.