obs2

گزارش رصد هفتم مهر ۹۳

گروه نجوم پَرَن یزد در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۳۹۳ رصدی در منطقه دربید (روستای دشت ده) برگزار کرد.
گزارش در ادامه مطلب

اعضای گروه ساعت ۱۷:۳۰ از یزد به سمت رصد گاه حرکت کردند،پس از رسیدن به رصدگاه و نصب کردن مقر تلسکوپ ها ،در مسجدی که در آنجا قرار داشت به ادای فریضه ی نماز پرداختند.
بعد از نماز،رصد همراه با توضیحات آقای مصدق در مورد جهت یابی و پیدا کردن ستاره ی قطبی شروع شد و در کنار آن به رصد کردن صورت فلکی های همچون ذات الکرسی،آندرومدا،قیقاووس،برساوش،مثلث تابستانی و ... پرداخته شد.
پس از آن با تلسکوپ به رصد اجرامی مثل ماه،اجرام مسیه ای چون M57,M45,M103,M52,…  و خوشه های اچ و خی (NGC 869 & NGC 884) پرداخته شد.
بعد از آن افراد گروه برای استراحت به صرف چای و کیک پرداختند و قرار شد موضوع جلسه بعد بررسی نرم افزار Stellarium باشد،در این حین آقای مصدق با اسطرلابی که به همراه آورده بودند ارتفاع چند ستاره را بدست آوردند و بوسیله اسطرلاب ساعت و تاریخ حال را پیدا کردند.
در آخر افراد گروه چند عکس دسته جمعی گرفتند و در ساعت ۲۲:۳۰ به سمت یزد عازم شدند.
obs1