گروه نجوم پرن در نظر دارد تور رصدی در روز یکشنبه ۲۴ اسفند در منطقه دربید برگزار کند.

جهت دریافت بلیط به باشگاه علمی پژوهشی جوان واقع در بلوار آیت الله طالقانی ابتدای کوچه حنا جنب دبستان طالقانی مراجعه کنید.
ساعت کار ۱۶ الی ۲۰
تلفن ۳۶۲۶۰۲۰۰

تذکرات لازم:
در صورت ابری شدن هوا، رصد به زمان دیگری موکول خواهد شد.

در صورت عدم حدنصاب، ایاب و ذهاب بعهده شرکت کنندگان خواهد بود.

باشگاه تعهدی در قبال بیمه افراد ندارد.

افراد زیر ١٨ سال رضایتنامه ولی به همراه داشته باشند.

۵٠ درصد تخفیف ویژه اعضای فعال

لباس گرم، خوراکی و ... بهمراه داشته باشید.