جلسه ۸۷-1جلسه ۱۰/۵/۱۳۹۴(جلسه ۸۷ام)

موضوع این جلسه : ادامه انواع کهکشان‌ها

ارائه شده توسط آقای شاهدی

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید‌ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

در این جلسه آقای شاهدی به ادامه‌ی بحث انواع کهکشان‌ها پرداختند. فیلمی هم از توضیحات معین مصلح در مورد انواع کهکشان‌ها پخش شد و در مورد آن بحث و گفت‌و‌گو شد، در این فیلم توضیحاتی در مورد انواع کهکشان‌ها، نامگذاری آن‌ها، نحوه و روند شکل‌گیری کهکشان‌های مختلف و ... شرح داده شد.
سپس خانم مزیدی اخبار نجوم طی هفته گذشته را  شرح دادند و در مورد هر کدام توضیحاتی ارائه دادند.
جلسات شنبه‌ها ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور برای همه آزاد است.

اسلاید اخبار هفتگی

جلسه ۸۷-2