جلسه ۱۳/۴/۱۳۹۴(جلسه ۸۵ام)

موضوع این جلسه : نواختر و ابرنواختر

ارائه شده توسط آقای ملتی

در ابتدای جلسه اخبار هفته گذشته توسط آقای فتوحی مرور شد و کلیپ هایی مرتبط با آن نمایش داده شد.
بعد از آن آقای ملتی بحث اصلی جلسه را شروع کردند، در شروع چرخه تکامل خورشید را شرح و پارامترهای آن را با دیگران ستارگان مقایسه کردند.در مورد موضوعاتی مثل چرخه تبدیل عناصر در هسته،حد چاندراسخار،نمودار هرتسپرونگ راسل،چرخه تکامل ستارگان با جرم‌های متفاوت،رده بندی طیفی ستارگان،نظریه گرانشی انرژی ستاره ای،مفهوم واژه ی نواختر،انواع ابرنواخترها،ابرنواخترهای معروف و... توضیح دادند.
در کنار آن بحث های جالبی هم بین اعضا مطرح شد.
در انتها،آقای کرامتی افسانه‌ی صورت فلکی زن بَرزَنجیر(آندرومدا) را شرح دادند که با توجه به کمبود وقت و نزدیکی به اذان و افطار،ادامه‌ی بحث این صورت فلکی به جلسه بعد موکول شد.

اسلاید نواختر و ابرنواختر
اسلاید اخبار هفتگی
کلیپ ها:
SpaceX - CRS-7 Launch explosion
Russian Soyuz rocket launch carrying the Progress-M28M cargo craft from Baikonur
View of Pluto and Charon from New Horizons
New Horizons by National Space Society
Audi Mission to the Moon
The Martian | Official Trailer