جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ (جلسه ۷۸ ام)

موضوع این جلسه : همگرایی گرانشی
ارائه شده توسط آقای رضایی

در ابتدای جلسه آقای کرامتی به مرور اخبار نجومی طی هفته گذشته پرداختند.
سپس آقای رضایی بحث اصلی جلسه را شروع کردند،در ابتدا تاریخچه ای کوتاه از زندگی آلبرت اینشتین را مرور کردند و در مورد نظریه های نسبیت خاص و عام که مرتبط با بحث لنز گرانشی است توضیح دادند.بعد هم در مورد خود لنز گرانشی و تاثیر آن در مشاهده اجرام دوردست توضیحاتی ارائه نمودند.
جلسه هفته بعد آخرین جلسه گروه در سال ۹۳ خواهد بود و اختصاص به سینما نجوم دارد.

اسلاید اخبار هفتگی