2.12.93جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۳ (جلسه ۷۶ ام)

موضوع این جلسه : ادامه کارگاه ساخت رادیوتلسکوپ

برای مطالعه گزارش به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

در ابتدای جلسه خانم مزیدی به مرور اخبار نجومی طی دو هفته گذشته پرداختند.
این جلسه هم مانند جلسه گذشته به ساخت رادیوتلسکوپ اختصاص داشت و قسمت های ساخت مدار و نصب آن رو جعبه محافظش انجام شد.
جلسات از این به بعد شنبه ها ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

اسلاید اخبار هفتگی