جلسه 20/5/1393
گروه نجوم پرن یزد هرهفته دوشنبه ها ساعت 18:30 جلسه دارد 
هر هفته در مورد یک موضوع بحث می شود و اخبار هفته ای که گذشت مرور میشود.

آدرس:یزد،خیابان طالقانی،کوچه شهید فتوحی (حنا)،باشگاه علمی پژوهشی جوان،گروه نجوم پرن یزد

موضوع این جلسه: رصدخانه ها
ارائه شده توسط خانم اکبریان

اسلاید های ارائه:
رصد خانه های حال حاضر دنیا
http://www.slideshare.net/ParanAstro/presentation1-38053492
رصد خانه های قدیم
http://www.slideshare.net/ParanAstro/ss-38053666
وسایل رصدخانه مراغه
http://www.slideshare.net/ParanAstro/ss-38053875


اسلاید های اخبار:
http://www.slideshare.net/ParanAstro/20593

(برای دانلود از گزینه Save استفاده نمایید)
KeckObservatory