جلسه ۹/۱۲/۱۳۹۳ (جلسه ۷۷ ام)

موضوع این جلسه : همگرایی گرانشی
ارائه شده توسط (عدم حضور ارائه دهنده!)

در ابتدای جلسه خانم مزیدی به مرور اخبار نجومی طی هفته گذشته پرداختند.
این جلسه قرار بود آقای رضایی در مورد همگرایی گرانشی صحبت کنند که نتوانستند در جلسه حاضر شوند.به جای موضوع چند کلیپ علمی پخش شد و در موردشون  صحبت شد،همچنین صحبت هایی در مورد گروه و برنامه های آتی آن شد و قسمت هایی از ساخت رادیو‌تلسکوپ هم انجام شد.

اسلاید اخبار هفتگی