وقت و قبله

در این نرم افزار مقادیر به رنگ آبی قابل تغییر بوده و توسط کاربر تعیین می شود و مقادیر قرمز رنگ خروجی محاسبات می باشند و غیر قابل تغییر.
با وارد کردن روز، ماه، سال و تعیین نوع تقویم (s: هجری شمسی- q: هجری قمری و m: میلادی) و زدن اینتر، تاریخ مورد نظر در هر سه نوع تقویم به همراه روز هفته نمایش داده می شود همچنین روز ژولینی که بر حسب روز شمارش می شود و در محاسبات نجومی کاربرد دارد.
با وارد کردن طول و عرض جغرافیایی محل و ساعت منطقه ای (برای ایران در شش برج اول سال 4.5 ساعت و شش برج آخر سال 3.5 ساعت می باشد) و زدن اینتر، اوقات شرعی به افق محل مورد نظر به همراه زاویه سمت خورشید محاسبه و نمایش داده می شود. همچنین زمان قرار گرفتن خورشید در سمت قبله نیز محاسبه می شود که در آن لحظه خورشید هم راستا با جهت قبله بوده و با استفاده از سایه شاقل یا شاخص می توان جهت قبله را تعیین نمود.
در پایان همچنین می توانید با وارد کردن یک ساعت دلخواه در روز، زوایای ارتفاع، سمت و تفاوت سمت قبله تا خورشید را نیز ملاحظه کنید.

تهیه شده توسط: سید محمد حسین مصدق

دانلود نرم افزار تبدیل تاریخ، اوقات شرعی و قبله یابی
حجم: 92.9 کیلوبایت