ماه

پدیده های رصدی آبان 1394 در ادامه مطلب

جمعه 1 آبان: نیمه شب اوج بارش کم فروغ اسد اصغری 3=zhr

دوشنبه 4 آبان: مقارنه سیارات ناهید و برجیس با جدایی 1 درجه( همنشینی دو سیاره درخشان) همراه با مقارنه مریخ و قلب الاسد، در ساعت 42: 10 سیاره زهره در بیشترین کشیدگی غربی به میزان 6 / 46 درجه در آسمان صبحگاهی خواهد بود

چهارشنبه 6آبان: مقارنه نادر سیارات ناهید، بهرام و برجیس در بامداد، مثلثی با جدایی 1 درجه در افق شرق می سازند.

جمعه 8 آبان: در ساعت 45: 02 اختفاء خراشان ستاره دبران از قدر 8 / 0 با ماه روی می دهد که در شمال شرقی و سواحل شمالی و شمال غربی ایران دیده می شود. صبحگاه مقارنه عطارد و سماک اعزل با فاصله 8/ 3 درجه روی می دهد و ستاره سماک اعزل در سمت راست سیاره عطارد قرار دارد

12 آبان:
مقارنه سیاره مریخ و زهره با جدایی 7/ 0 درجه

پنج شنبه شب 14 آبان: و بامداد جمعه 15 آبان بارش شهابی ثوری با 10-5 شهاب در ساعت بازمانده سیارک TG10 و دنباله دار "انکه" 2P می باشد که به بارش آذر گوی ها نیز مشهور است.

سه شنبه شب 26 آبان: و با مداد چهارشنبه 27 آبان بارش مشهور شهابی اسدی با 15 شهاب در ساعت بازمانده دنباله دار" تمپل تاتل " 55P

با کانال تلگرام گروه نجوم پَرَن جدید ترین اخبار گروه را دنیال کنید!

http://telegram.me/paranastro