استهلال ذی حجه1436

باسمه تعالی

گزارش استهلال هلال شامگاهی ذیحجه 1436 هجری قمری مطابق با 23 شهریور 1394 هجری شمسی

مشخصات هلال:

جدایی: 13.8 درجه ارتفاع: 7.2 درجه مکث: 36 دقیقه فاز: 1.5 درصد

رصدگاه: منطقه تنگچنار یزد

طول: 54.297 عرض: 31.427 ارتفاع از سطح دریا: 2474 متر

تجهیزات: تلسکوپ 8 اینچ دابسونی، دوربین عکاسی Nikon

وضعیت جوی: صاف همراه با ابر پراکنده و غبار نسبتا غلیظ تا ارتفاع 4 درجه از افق

شروع رصد: 18:25

غروب محاسباتی خورشید: 19:00

غروب ظاهری خورشید: 19:02

رؤیت هلال با تلسکوپ: 19:13

ناپدید شدن هلال: 19:32

غروب محاسباتی هلال: 19:37

پایان رصد: 19:40

شرح رصد:

پس از استقرار در محل رصدگاه چندین مرتبه با تنظیم زوایای سمت و ارتفاع که قبلا بر روی پایه دابسونی تلسکوپ مدرج کرده بودم سعی کردم هلال را از طریق موقعیت خورشید جستجو کنم اما با توجه به غبار جو موفق نشدم. پس از غروب خورشید باز هم جستجو بی نتیجه ماند و کم کم با نزدیک شدن هلال به غبار داشتم نا امید می شدم.

اما بالاخره در ساعت 19:13 یعنی 11 دقیقه بعد از غروب خورشید هلال را با جستجوی جاروبی توانستم شکار کنم. هلال نسبتا ضخیم و شفاف بود و همه اعضای گروه موفق به رویت آن از پشت تلسکوپ شدند اما با چشم غیر مسلح نتوانستیم هلال را ببینیم.

چند عکس هم از هلال با موبایل و دوربین عکاسی گرفتیم تا اینکه در ساعت 19:32 هلال در غبار افق محو و ناپدید شد. 

استهلال ذی حجه1436