گزارش استهلال ماه محرم ١۴٣٨ هجری قمری

باتوجه به رویت ناپذیری هلال ماه ٢٩ ام ذیحجه، گروه نجوم پرن اقدام به رصد هلال اول ماه محرم ١۴٣٨ هجری قمری در شامگاه سی ام ذیحجه مطابق با روز یکشنبه ١١ مهر ١٣٩۵ در محل باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد نمود.
جستجوی هلال در ساعت 17:15 با وجود غبار شدید در افق آغاز شد و تا بعد از ناپدید شدن خورشید در غبار ادامه یافت.
سرانجام هلال ماه در ساعت 17:27 با تلسکوپ 100 میلیمتر ماکستوف و سپس در ساعت 17:48 با چشم غیرمسلح رویت گردید و تا حدود 18:20برنامه ادامه یافت و شرکت کنندگان به رویت و عکاسی از هلال پرداختند.

رصدگر:مصدق
مستندساز:شاهدی