گزارش جلسه ی ( 105)

موضوع این جلسه: کارگاه عکاسی تایم لپس

ارائه توسط عیسی شاهدی

در شروع جلسه آقای شاهدی توضیحاتی درباره ساخت تایم لپس و چگونه کار کردن با نرم افزار های موجود و کار با نرم افزار Corel VideoStudio Pro X7 یاد دادند.

در ادامه اقای شاهدی اخبار نجومی هفته گذشته را مرور کردند.

ودر آخر هم باز خود آقای شاهدی که مروری بر صورت فلکی ثور داشتند و موضوعاتی نظیر اجرام عمیق آسمانی، ستاره های صورت فلکی و افسانه صورت فلکی ثور مرور شد.

اسلاید اخبار نجومی

اسلاید صورت فلکی ثور