نجوم در قرآن

گزارش جلسه 1394.7.18 (جلسه ی 95)

موضوع این جلسه: ششمین جلسه از سری جلسات نجوم در قرآن ( کیهان شناسی در قرآن )

ارائه شده توسط استاد مصدق

برای مطالعه ی گزارش و لینک اسلاید ها ب ادامه مطلب مراجعه کنید

در شروع جلسه استاد مبحث کیهان شناسی در قرآن را با تقسیم بندی موضوع به دو بخش

کیهان شناسی عملی ( که صرفا بر پایه مشاهدات انسان از کائنات است ) و کیهان شناسی نظری

(که بر پایه تجربیات به دست آمده از کیهان شناسی عملی و طرح نظریات استوار است)

آغاز کردند و در ادامه به آیاتی از کلام الله مجید که نشانه های علمی آن کشف

شده است و آیاتی که نشانه های علمی آن هنوز کشف نشده است پرداختند. بحث

زیبای نظام وحدت گرا از دید قرآن مجید حسن ختام ارائه این جلسه استاد مصدق بود

اسلاید کیهان شناسی در قرآن

در ادامه جلسه خانم مزیدی اخبار نجومی هفته گذشته را مرور کردند.

اسلاید اخبار نجومی و ویدئو کوتاهی در باره سیارک سِرس

جلسه آینده گروه نجوم پَرَن: جلسات هر هفته شنبه ها از ساعت 18 تا 20 در محل باشگاه 

علمی پژوهشی جوان برگزار میگردد.

برنامه جلسه شنبه 1394.7.25

موضوع اصلی: بارشهای شهابی

اخبار نجومی

صورت فلکی اژدها