آذرگوی

گزارش جلسه 1394.7.25(جلسه ی 96 )

موضوع: بارشهای شهابی

ارائه شده توسط : آقای یزدانی

برای مطالعه ی گزارش و لینک اسلاید ها ب ادامه مطلب مراجعه کنید

 

در شروع جلسه عضو نوجوان گروه آقای یزدانی به توضیح چگونگی به وجود آمدن

پدیده بارش شهابی پرداختند سپس شاخص ترین بارشهای شهابی سال مورد برسی

قرارگرفت.

 اسلاید بارشهای شهابی

بعد از آقای یزدانی,آقای شاهزاده فاضلی به تشریح صورت فلکی اژدها پرداختند,

توضیح افسانه (های) هر صورت فلکی جزء لاینفک گفتمان نجومی گروه میباشد 

که نکات جالبی در این باب مطرح شد.

دست آخر سرکار خانم لاستیکچیان اخبار نجومی هفته قبل را مرورکردند.

اسلاید اخبار نجومی

ضمن عرض تسلیت ایام محرم وآرزوی قبولی عزاداریهای شما عزیزان, برنامه جلسه آینده

گروه نجوم پَرَن به شرح زیر است

جلسه شنبه 1394.8.9

موضوع اصلی: مریخ نورد

اخبار نجومی

صورت فلکی : میکروسکوپ و تلسکوپ