جلسه 88-1
جلسه ۱۷/۵/۱۳۹۴ (جلسه ۸۸ام)

موضوع این جلسه : ادامه انواع کهکشان‌ها

ارائه شده توسط آقای شاهدی  (عدم حضور)

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید‌ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
در این جلسه قرار بود آقای شاهدی بحث انواع کهکشان ها را به پایان برسانند که نتوانستند در جلسه حاضر شوند و به جلسه بعد موکول شد.
طبق روال هر هفته که یکی از صورت‌فلکی‌ها مرور می‌شد، در این جلسه آقای رضایی به شرح صورت‌فلکی کمان (قوس) پرداختند، در ابتدا آماری کلی در مورد آن دادند و سپس به شرح افسانه این صورت‌فلکی پرداختند. بعد ازآن در مورد ستاره‌های اصلی آن، اجرام مهمی مثل سحابی مرداب، امگا، سه‌تکه و دیگر اجرام مسیه آن توضیحاتی ارائه دادند، در حین معرفی این ستاره ها و اجرام، هر کدام از آن‌ها در نرم‌افزار استلاریوم نیز بررسی شدند.
بعد از صورت‌فلکی نوبت به اخبار هفتگی نجوم رسید که خانم اکبریان به مرور اخبار یک هفته پیش پرداختند.
در جلسه بعدی به غیر از بحث ادامه کهکشان‌ها صورت‌فلکی دلو و جدی توضیح داده خواهد شد، همچنین مستندی یک ساعته با نام Alien Planets Revealed 2014 در مورد سیارات فراخورشیدی و ماموریت تلسکوپ فضایی کپلر پخش خواهد شد.
جلسات شنبه‌ها ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور برای همه آزاد است.

اسلاید صورت فلکی قوس

 اسلاید اخبار هفتگی نجوم
جلسه 88-2