جلسه 93

گزارش جلسه21/6/1394  (جلسه ی 92)

موضوع این جلسه: مِهبانگ

ارائه شده توسط آقای کرامتی

برای مطالعه ی گزارش و لینک اسلاید ها ب ادامه مطلب مراجعه کنید.

در این جلسه آقای کرامتی به شرح مِهبانگ و معنی آن پرداخته و تاریخچه و چگونگی شکل گیری.مدل ها .نقطه تکینگی .

تورم جهان و باریون زایی و ...... مورد برسی قرار دادند که به دلیل گستردگی مباحث ادامه آن ب جلسه آتی گروه موکول

شد .

در پایان صورت های فلکی جاثی و تاج شمالی توسط آقای یزدانی توضیح داده شد

اسلاید مِهبانگ 

اسلاید صورت فلکی

جلسه 93