0
گزارش جلسه ۳۱/۵/۱۳۹۴(جلسه ۹۰ ام)

موضوع این جلسه : نسبیت خاص

ارائه شده توسط آقای سعادت

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید‌ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

در این جلسه آقای سعادت در مورد نظریه نسبیت خاص توضیح دادند و در مورد موضوعاتی مثل اصل نسبیت گالیله، چارچوب مرجع، ثابت بودن سرعت نور، اصول موضوعه نسبیت خاص، اثر طولی جسم، اثر جرمی جسم، اتساع زمان، هم‌ارزی جرم و انرژی و برخی از کاربردهای نسبیت خاص صحبت کردند. همچنین کلیپ‌هایی مرتبط با موضوع از جمله صحبت‌های میچو کاکو نیز پخش شد.
بعد از موضوع اصلی خانم مزیدی به شرح اخبار در هفته گذشته پرداختند.

در انتها آقای ملتی به معرفی و بررسی صورت فلکی‌ عوا پرداختند و در مورد افسانه‌های آن، ستاره‌ها و اجرام مهم آن توضیح دادند. در حین معرفی این ستاره ها و اجرام، هر کدام از آن‌ها در نرم‌افزار استلاریوم نیز بررسی شدند.
بعد از جلسه هم رصدی در حیاط باشگاه جوان برگزار شد و اجرامی مثل ماه،زحل، چند ستاره پرنور و ISS رصد شدند.
در جلسه بعدی به بحث مکانیک سماوی پرداخته خواهد شد، همچنین یک صورت ‌فلکی و اخبار هفته مرور خواهد شد.
جلسات شنبه‌ها ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور برای همه آزاد است.

اسلاید نسبیت خاص
اسلاید اخبار هفتگی نجوم
1

 ایستگاه فضایی بر فراز باشگاه جوان
2