0
گزارش جلسه ۷/۶/۱۳۹۴(جلسه ۹۱)

موضوع این جلسه : مکانیک سماوی

ارائه شده توسط آقای مصدق

برای مطالعه گزارش و لینک اسلاید‌ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

در این جلسه آقای مصدق به بررسی و توضیح سیستم دو جرم همراه با ریاضیات آن پرداختند، قوانین سه‌گانه کپلر و محاسبات آن شرح داده شد. همچنین به عناصر ۶تایی مداری، نقاط لاگرانژی و سیستم سه جرم  نیز اشاراتی شد.

بعد از موضوع اصلی خانم مزیدی به شرح اخبار در هفته گذشته پرداختند.

در جلسه بعدی پخش فیلم Apollo 13 و بررسی آن را داریم.
جلسات شنبه‌ها ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور برای همه آزاد است.

اسلاید اخبار هفتگی نجوم
1

2