rsd1

گروه نجوم پَرَن یزد در تاریخ بیستم مهر ماه ۱۳۹۳ رصدی در منطقه دربید (روستای دشت ده) برگزار کرد.

قبل از رصد از ساعت ۱۶ تا ۱۷ جلسه ای به مناسبت هفته فضا برگزار شد و آقای کیانوش توضیحاتی در مورد تاریخچه ی فضانوردی دادند.

بعد از آن در ساعت ۱۷:۳۰ به سمت رصد گاه حرکت و مثل همیشه رصد صورت فلکی ها،اجرام عمیق آسمان،ماه و ... انجام شد.
در انتها افراد گروه چند عکس دسته جمعی گرفتند و در ساعت ۲۳ به سمت یزد عازم شدند.