رصد ۲۴ اسفند ۹۳
گزارش رصد ۲۴ اسفند ۹۳

گروه نجوم پَرَن یزد در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ رصدی در منطقه دربید (روستای دشت ده) برگزار کرد.

گزارش و عکس ها در ادامه مطلب

قبل از رصد جلسه ای توجیهی در ساعت ۱۷:۳۰ توسط آقای مصدق در باشگاه علمی پژوهشی جوان برگزار شد.
جلسه توجیهی
اعضای گروه ساعت ۱۸ از یزد به سمت رصد گاه حرکت کردند،پس از مستقر شدن و راه اندازی وسایل رصدی،افراد به ادای فریضه ی نماز پرداختند و بعد از آن برنامه رصد شروع شد.
در ابتدا آقای مصدق در مورد صورت فلکی های مختلف و نحوه جهت یابی توضیحاتی ارائه دادند،همچنین اجرامی مثل مشتری و قمرهاش،سحابی جبار،اجرام مسیه M81,M82,M42 و... رصد شد.
در آخر افراد گروه چند عکس دسته جمعی گرفتند و در ساعت ۲۲ به سمت یزد عازم شدند.

مشتری و قمرهاش
رصد ۲۴ اسفند ۹۳dسحابی شکارچی

رصد ۲۴ اسفند ۹۳cکهکشان های M81 و M82
رصد ۲۴ اسفند ۹۳bخوشه ستاره ای باز M41
رصد ۲۴ اسفند ۹۳aعکس ها از آقایان شاهدی و کرامتی