دلو

جلسه ۱۱/۹/۱۳۹۳

موضوع این جلسه : تاریخ نجوم

ارائه شده توسط خانم اکبریان

برای مطالعه گزارش و لینک اسلایدها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

در ابتدای جلسه خانم مزیدی به بررسی صورت فلکی دلو پرداختند و در مورد افسانه این صورت فلکی توضیحاتی ارائه دادند،همچنین در مورد ستاره های مهم این صورت فلکی و اجرام داخل آن صحبت کردند.
سپس خانم اکبریان بحث اصلی جلسه را شروع کردند.

در ابتدا سه دوره: زمین مرکزی ـ دوره کهکشانی ـ دوره کیهانی معرفی و توضیحاتی درباره دانشمندان و اعتقادات و نظریه های هر کدام در این دوره ها و آغاز و پایان این دوره ها ارائه شد،پس از آن در مورد نجوم باستان و چگونگی به وجود آمدن علم نجوم و آثار به جا مانده از آن دوره ها صحبت شد، سپس درباره اولین تمدنها و اهمیت آسمان و ستاره ها نزد این تمدن ها و آثار به جا مانده و تقویمهایشان توضیحاتی داده شد. دراین باب تمدنهایی مانند، تمدن بابل و مصر که از کهن ترین تمدن ها میباشند و همچنین یونانیان که پیشتاز در هر علمی بودند و چینی ها و تمدن مایا و عقایدشان در این باره، مورد بحث قرار گرفت.
ادامه ی بحث تاریخ نجوم به جلسه بعد موکول شد.

اسلاید تاریخ نجوم